Återigen har Högsta domstolen beslutat att kontrakt utan tidsbegränsning är ogiltiga.
19/07/2016
Show all

Vi älskar timeshare

Jag tycker det är anmärkningsvärt hur vissa företagsledare/chefer och media kopplade till timeshare-branschen i Spanien förenklar den pågående situationen. Det vill säga den situation vi nu befinner oss i på grund av den dom från Högsta domstolen där de kontrakt som inte lever upp till den aktuella lagstiftningen har ogiltigförklarats.

Det slår mig att de försöker få oss att se ut som företag som är ”emot” timeshare, att svaret på deras problem handlar om att ”de elaka vill förstöra branschen”.

Det är nästan roligt, för att inte säga patetiskt, att försvaret av konsumenternas rättigheter tolkas som ett direkt angrepp på deras intressen. Om man ska se det så vore det mer logiskt att se de ”elaka” som hela det spanska rättssystemet, och för den delen de behöriga EU-organ som utfärdat det direktiv som är grunden för lag 42/1998, istället för att angripa de advokater och advokatbyråer som ägnar sig åt detta arbete.

Skulle någon tänka att en advokat var emot sjukvårdssystemet om denne rapporterade om missförhållanden i vården?  Eller att ett visst företag försökte få slut på turismen om det försvarade sina kunder mot ett flygbolag? Det skulle vara på gränsen till galenskap om ett välkänt bilföretag skickade ett brev till sina kunder där det stod: ”Var uppmärksam på vissa advokatbyråer som försöker sälja sina tjänster till er genom att påstå att vi ljugit om nivåerna på våra fordons koldioxidutsläpp. Kontakta oss omedelbart om de ringer er”

Vi är inte emot timeshare. Vårt team har utbildats och arbetat hårt inom den här branschen. Vi har byggt upp personliga relationer och stark vänskap med hundratals kunder, anställda, leverantörer och ledare inom timeshare-branschen. Vi tror på branschen men inte på den här branschen. Inte på en en bransch som varit oförmögen att förnya sig, modernisera sig och sträva efter att skapa produkter och tjänster som är anpassade efter de nya tiderna. En bransch som varit oförmögen att skapa ömsesidiga och öppna relationer till sina kunder och att sträva efter bästa möjliga regelverk och anpassning till aktuell lagstiftning.

I USA, ett land där konsumenträttigheter är ett värde som finns fastetsat i alla entreprenörers medvetande, har timeshare-branschen en oslagbar image. I ett land där minsta överträdelse av konsumenträttigheterna straffas hårt, är timeshare fortfarande ett populärt alternativ. Ledarna har lyckats ”höra” och förstå marknadens behov och förstå dess sociala, religiösa, familje- och hälsorelaterade önskemål för att skapa specifika produkter och tjänster som är inriktade och skräddarsydda för deras kunder. Det ger dig en vistelse på en anläggning du själv valt som inte ens går att jämföra med vad du skulle kunna hitta på ett hotell som inte är anpassat efter dina önskemål och behov. Det är timeshare. Det är det vi älskar, det är det vi vill att du ska få och det är det vi sålde till dig.

Låt dem inte förvirra dig.

TRC
TRC

Comments are closed.