Om ditt avtal anses vara olagligt kan du ha möjlighet att häva det och kräva tillbaka ALLA dina pengar. Du har rätt att kräva tillbaka dubbla belopp för alla eventuella betalningar du gjort inom tre månader från det att du skrev på timeshareavtalet.

Vissa spanska timeshareavtal som ingåtts efter den 5 januari 1999 är olagliga och du kan kräva ersättning för ditt ärende!

År 1994 godkände EU-parlamentet en förordning som tvingade alla medlemsstater att reglera timesharebranschen. I Spanien gjordes detta via lag 42/98, daterad 15 december 1998. Lagens grundtanke var att skydda konsumenternas rättigheter och bland mycket annat reglerar den vilket innehåll och vilken information som är nödvändigt i avtalet när man köper timeshare.
År 2015 fattades ett beslut i spanska högsta domstol som innebär att avtal som inte överväger vissa frågor ogiltigförklaras.

Efter högsta domstolens beslut 2015 annulleras alla avtal som inte överväger dessa tre viktigaste frågor.

Ta reda på om du kvalificerar för ett anspråk!

Fall 1

Avtal gällande för all framtid

 
Artikel 3. Varaktighet.
Systemets varaktighet ska vara mellan tre och femtio år från det datum det rättsliga systemet registreras, eller det datum byggnaden registrerades som färdig.
Om byggnaden byggdes före 1998 påbörjades därmed de femtio åren 1998. Om byggnaden byggdes efter 1998 påbörjas de femtio år när byggnaden har registrerats som färdig.
Alla avtal som säljs för all framtid efter första januari 1999 är ogiltiga.
Hur vet man om ens avtal är ett avtal för all framtid?
Enligt lagen måste ett avslutsdatum tydligt framgå i avtalet. Om ditt avtal inte innehåller ett upphörandedatum är det ett s.k. evighetsavtal och du kan göra ett anspråk!
Fall 2

System med flytande veckor

 
Artikel 9. Avtalets minimiinnehåll.
Uttrycklig hänvisning till den överförda rättighetens verkligt personliga art. Vad du har köpt, vilket datum, hur mycket pengar som ska betalas, etc.
Detta innebär att systemet med flytande veckor är olagligt eftersom det inte tydligen anger vilka veckor och/eller vilken lägenhet du köper.
Ditt avtal bör tydligt specificera vilken lägenhet och vilket veckonummer du har gått med på att köpa. Om denna information inte anges har du rätt till återbetalning av samtliga betalda belopp.
Fall 3

Förhandsbetalningar

 
Artikel 11. Förbud mot förhandsbetalningar.
Alla förhandsbetalningar som köparen gör till säljaren inom ångerperioden då man har rätt att häva avtalet, eller medan köparen fortfarande har rätt att avsluta avtalet, enligt vad som framgår av föregående artikel, är förbjudna.
Om du har betalat en deposition för ditt avtal, oavsett om det är i form av pengar eller på annat sätt, inom ångerperioden på 14 dagar, har du rätt att kräva tillbaka dubbelt det betalade beloppet.
 

Vi erbjuder en gratis rådgivningssession och utvärdering av dina timeshareavtal utan förpliktelser!

Name*

Telephone*

Email*

Message

*If you check this box you agree with the Privacy Policy terms

Om ditt avtal uppfyller minst ett av dessa tre krav
kan TRC hjälpa dig med ditt anspråk!

Enligt högsta domstolen har du lagen på din sida / Kräv tillbaka din timeshareinvestering

UPPTÄCK HUR!