Bepaalde Spaanse contracten die ingegaan zijn na de 5de Januari 1999 zijn onwettig en U kunt een vergoeding claimen voor Uw zaak!

Als Uw contract onwettelijk wordt beschouwd, heeft U de mogelijkheid het contract te annuleren en al Uw geld terug te krijgen. U heeft het recht om het dubbele bedrag te innen van elke betaling die U gemaakt heeft die binnen de tijdsduur van 14 dagen liggen nadat U het contract ondertekend had.

Ontdek Of U Gekwalificeerd wordt om te Claimen!

Na de uitspraak van het Hoogste Gerechtshof van 2015, worden alle contracten, die deze 3 meest belangrijke kwesties niet hebben overwogen, geannuleerd.

Zaak 1

Oneindige contracten

 
Artikel 3. Tijdsduur.
De tijdsduur van het systeem bedraagt tussen de drie en vijf jaar vanaf de datum van registratie van het rechtssysteem of de datum van registratie van het gebouw als het klaar is.
Dus als het gebouw vóór 1998 is gebouwd, zullen de 50 jaar in 1998 beginnen te tellen en als het gebouw gebouwd werd na 1998, zullen de 50 jaar beginnen als de bouw staat ingeschreven als afgerond.
Alle contracten die na de eerste Januari 1999 met oneindig/eeuwig verkocht werden, zijn ongeldig.
Hoe weet U dat U een oneindig contract heeft?
De wet bepaalt dat de datum van afronding duidelijk moet worden vermeld op het contract. Als Uw contract géén einddatum bevat, is het een oneindig contract en dan kunt U claimen!
Zaak 2

Drijvende weken systeem

 
Artikel 9. Minimale inhoud van het contract.
Uitdrukkelijke verwijzing naar de echte persoonlijke aard van het overgedragen recht. Wat heeft U gekocht, op welke datum, hoeveel geld moet er betaald worden, etc...
Dit betekent dat het systeem van de drijvende weken onwettig is, aangezien er niet duidelijk op staat welke weken en/of apartement U koopt.
Uw contract moet duidelijk opgeven welk appartement en welke weeknummer U heeft ingestemd te kopen. Als deze informatie niet is vermeld, heeft U recht op volledige terugbetaling.
Zaak 3

Vooruitbetalingen

 
Artikel 11. Verbod van vooruitbetalingen.
Elke vooruitbetaling die de koper aan de verkoper heeft gedaan voor de tijdslimiet voor de uitoefening van de optie om zich te onttrekken, of de koper de bevoegdheid heeft om het contract te beëindigen zoals vermeld in het vorige artikel, is verboden.
Dus als U een aanbetaling heeft gemaakt op Uw contract, of het nu financieel of anderzijds is, binnen de 14 dagen afkoel-periode, heeft U recht op dubbele terugbetaling van het betaalde bedrag.

Name*

Telephone*

Email*

Message

*If you check this box you agree with the Privacy Policy terms

Als Uw contract voldoet aan tenminste één van de vereisten,
kan TRC U helpen Uw geld op te eisen!

Het Hooggerechtshof zet de wet aan Uw kant/ Vorder Uw Timeshare investering terug

ONTDEK HOE!