Vi ere n gruppe profesjonelle med over 20 års erfaring innen timeshare industrien.

Etter vår egen skuffelse av å ha vært vitner til dårlig og uetisk praksis innen Timeshare industrien har vi valgt å kjempe for alle de tusen Timeshare kunders rettigheter. De har som deg sett at dette ikke var den lønnsomme investeringen de ble lovet.

Våre spesialister innen økonomi, love nog industrien vil analysere din sitasjon og finne en løsning for deg.

Vi kan kjempe din sak I Spansk territorium. Vi vil lede deg skritt for skritt slik at du får tilbake din investering, og vi vil informere om alt undervegs.

Hvis du befinner deg fanget I Timeshare med dyre vedlikeholdsavgifter for ukene og uten mulighet til å få din investering tilbake, TRC har løsningen for deg.