Hvis din kontrakt bedømmes at værende ulovlig, har du mulighed for at annullere den samt kræve ALLE dine penge tilbage. Du er berettiget til at kræve det dobbelte tilbage af enhver betaling, du har foretaget inden for 3 måneder efter underskrivelsen af timeshare-kontrakten.

Et antal af spanske timeshare-kontrakter, som blev tegnet efter den 5. januar 1999 er ulovlige, og du kan rejse erstatningskrav, hvis din er én af disse!

I 1994 godkendte Europa-Parlamentet et direktiv, som pålagde samtlige medlemsstater at regulere området for timeshare. I Spanien skete dette via lov nr. 42/98 af 15. december. Baggrunden for denne lov var at beskytte dine rettigheder og blandt andet regulere det obligatoriske indhold og oplysninger i kontrakten, når du erhverver timeshare.
I 2015 traf den spanske højesteret beslutning om at annullere kontrakter, som har undladt at tage højde for bestemte forhold.

Find ud af, om du kan komme i betragtning til at rejse erstatningskrav!

Efter højesteretsbeslutningen i 2015, annulleres samtlige kontrakter, som ikke har taget disse 3 mest vigtige forhold i betragtning.

Eksempel 1

Kontrakter med tidsubegrænsede forpligtelser

 
Artikel 3. Varighed.
Ordningens varighed skal være på mellem 3 til 5 år at regne fra tinglysning af den lovmæssige ordning eller tinglysning af færdigmeldt byggeri.
Hvis ejendommen derfor blev opført før 1998, vil perioden på 50 år starte i 1998, og hvis ejendommen blev bygget efter 1998, starter 50-års perioden, når byggeriet er tinglyst som færdigopført.
Alle kontrakter, som er solgt som tidsubegrænsede efter den 1. januar 1999 er ugyldige.
Hvordan ved du, om din kontrakt er en tidsubegrænset kontrakt?
Loven fastlægger, at afslutningsdatoen klart skal fremgå af kontrakten. Hvis der ikke er angivet nogen slutdato i din kontrakt, drejer det sig om en tidsubegrænset kontrakt, og du er dermed berettiget til at anlægge erstatningskrav!
Eksempel 2

Flydende ugesystem

 
Artikel 9. Minimumsindhold i kontrakten.
Der skal være udtrykkelig henvisning til den reelle, personlige natur af den overdragede rettighed. Det vil for eksempel sige, hvad du har køb, på hvilken dato, hvilket beløb, der skal betales.
Dette betyder, at det flydende ugesystem er ulovligt, idet det med tydelighed ikke er angivet, hvilke uger og/eller hvilken lejlighed, du køber.
Din kontrakt skal klart præcisere, hvilken lejlighed og hvilket ugenummer, du har aftalt at købe. Såfremt sådanne oplysninger ikke er opgivet, er du berettiget til en fuldstændig refundering.
Eksempel 3

Forudbetalinger

 
Artikel 11. Forbud mod forskudsbetalinger.
Enhver forskudsbetaling, som foretages af køber til sælger før udløbsdatoen for udøvelse af fortrydelsesretten, eller så længe køber beholder retten til at afslutte kontrakten, som henvist til under den foregående artikel, er forbudt.
Hvis du derfor har betalt et depositum på din kontrakt, enten i form af penge eller andet, inden for betænkningstiden på de 14-dage, har du ret til at kræve det dobbelte af det betalte beløb tilbage.

Vi tilbyder gratis konsultation og vurdering af dine timeshare-kontrakter helt uforpligtende!

Name*

Telephone*

Email*

Message

*If you check this box you agree with the Privacy Policy terms

Hvis din kontrakt opfylder mindst ét af disse krav,
Kan TRC være dig behjælpelig med at anlægge erstatningskrav!

Højesteretten sætter loven på din side / Kræv din timeshare-investering tilbage

FIND UD AF HVORDAN!